2022 Blue Jay vs Cardinals (June 11)2022 Blue Jays vs Ducks2022 Ducks vs Monarchs (July 12)2022 ICBL - Blue Jays vs Cardinals - 7/122022 ICBL - Blue Jays vs Monarchs - 7/192022 ICBL - Ducks vs Blue Jays - 8/12022 Monarchs vs Cardinals2022 Monarchs vs Ducks (June 11th)